Plugins SMTP và Contact Form 7

Cài đặt và Active Plugins Contact Form 7

Plugins SMTP và Contact Form 7

Cài đặt và Active Plugin WP SMTP

Tạo Form mới trong Contact

Vào Contact và tạo 1 form mới hoặc sử dụng form mặc định có sẵn.

Plugins SMTP và Contact Form 7

Sau khi tạo xong ta chú ý:

Plugins SMTP và Contact Form 7

Copy đoạn code [contact-form-7 404 “Not Found”] và paste nó vào trong bài viết, trang hoặc widget bạn mong muốn, chẳng hạn:

Plugins SMTP và Contact Form 7

Ta sẽ có 1 form liên hệ như này:

Cấu hình máy chủ gửi mail

Plugins SMTP và Contact Form 7

Nhập các thông tin theo yêu cầu.

Trường hợp dùng Gmail bạn cấu hình như sau:

Plugins SMTP và Contact Form 7

Kiểm tra kết quả

Để kiểm tra xem kết quả cài đặt đã thành công hay chưa ta có thể test send thử 1 email.

Kết quả thành công

Kết quả không thành công

Kiểm tra và xử lỗi

Cách 1:

Kiểm tra xem việc kết nối SMTP đã chính xác chưa ? Có thể do sơ suất bạn nhập chưa chính xác máy chủ SMTP Host hoặc Mật khẩu của Gmail

Plugins SMTP và Contact Form 7

Sau khi lưu lại cấu hình và test gửi nhận email bằng Contact Form 7 trên website xem đã thành công.

Cách 2

Kiểm tra xem đã mở kết nối trên tài khoản Gmail đã mở hay chưa ?

Đăng nhập vào tài khoản google đã cài đặt.

Chọn Đăng nhập vào Google

Plugins SMTP và Contact Form 7

Kiểm tra Cho phép ứng dụng kém an toàn đang Bật hay là Tắt.

Nếu là Tắt ta chuyển chế độ Tắt thành Bật

Tiếp tục đăng nhập trang https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha  Chọn Tiếp túc để xác nhận cài đặt

Lưu lại cấu hình và test gửi nhận email bằng Contact Form 7 trên website xem đã thành công.

Cách 3

Sử dụng mật khẩu ứng dụng khi bật xác minh 2 bước.

Đăng nhập Google:

Plugins SMTP và Contact Form 7

Truy cập mật khẩu ứng dụng:

Plugins SMTP và Contact Form 7

Đăng nhập mật khẩu lần nữa.

Chọn ứng dụng –> Khác (Tên tùy chỉnh).

Plugins SMTP và Contact Form 7

Đặt tên ứng dụng –> Tạo.

Plugins SMTP và Contact Form 7

– Mật khẩu ứng dụng được tạo trong ô bôi vàng –> Xong.

Plugins SMTP và Contact Form 7

Copy và Paste mật khẩu ứng dụng vào cấu hình SMTP của website.

Cách 4

Kiểm tra trên hosting có block hoặc chặn một số hàm bảo mật.

Đăng nhập vào hosting của bạn, chọn Select PHP Version

Chọn Switch To PHP Options​

Bạn chú ý, dòng 2 disable_functions, có chặn 1 số hàm, bạn có thể bỏ chặn bằng cách:

Bỏ chặn.

Lưu lại cấu hình và test gửi nhận email bằng Contact Form 7 trên website xem đã thành công.

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Plugins SMTP và Contact Form 7" A few seconds ago