Active Microsoft Office 2019 bằng Key & CMD [100% An toàn]

Microsoft Office 2019 đang là phiên bản mới nhất của Microsoft Office.

Phiên bản này được ra mắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 để phục vụ cho hệ điều hành Windows 10 và macOS.

Nhiều khả năng đã sẽ là phiên bản thay thế cho các phiên bản office trước đó trong thời gian tới. Với phiên bản Office 365, người dùng sẽ bị hạn chế một số tính năng nhưng khi sử dụng Office 2019 thì các tính năng này sẽ không còn bị hạn chế nữa.

Vì đây là phiên bản mới nhất và được Microsoft chú trọng phát triển nên sẽ có rất nhiều tính năng thú vị.

Chính nhờ vào sự mới mẻ, nhiều tính năng mới được bổ sung nên có rất nhiều người dùng đã chuyển sang trải nghiệm thử phiên bản Office 2019.

Bên cạnh đó, các lỗi xuất hiện trong các phiên bản cũ đều sẽ được khắc phục va chỉnh sửa lại trong phiên bản này.

Tuy nhiên, một điều khá buồn là phiên bản Office chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 mà thôi. Nếu máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành Win 7 hoặc Win 8 thì nên đổi thành Win 10 trước khi cài đặt Office 2019.

Chi phí để mua Office 2019 là bao nhiêu ?

Office 2019 hiện đang được bán hai phiên bản khác nhau là dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Chi phí để mua phiên bản Office 2019 cao hơn so với Office 2016 một chút ($150 cho bản “Home and Student“) có giá là $440 (Office Professional 2019).

Với bản cập nhật lần này, bạn sẽ được trải nghiệm thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì, bổ sung thêm nhiều dạng biểu đồ, mô hình nhân vật 3D vào PowerPoint,… Để có thể sử dụng được phiên bản này lâu dài, các bạn cần phải Active Office 2019 bằng key bản quyền hoặc sử dụng phần mềm.

Nếu không thích, có thể sử dụng phương pháp Active Microsoft Office 2019 bằng CMD

Download Microsoft Office 2019 Professional Plus

 

  • Link file cài trực tiếp từ Microsoft: Link (có tên ProPlus2019Retail.img cần đổi sang ProPlus2019Retail.iso)

Active Office 2019 Pro Plus VL MAK Online:

 

Key Office 2019 Pro Plus VL MAK online:

 

GP3YN-RPX2T-FVYT8-4TPFY-7MKG3

N9J9Q-Q7MMP-XDDM6-63KKP-76FPM

 

Hướng kích hoạt bằng Key:

1/. Chuyển phiên bản Office 2019 Retail sang VL

Run CMD – Admin (Run as administrator) --> Copy 2 dong lenh ben duoi --> Dan vao hop thoai CMD --> Roi nhan Enter

 

2/. Nhập 2 lệnh dưới đây vào CMD sau đó Enter

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

 

3/. Tiếp tục nhập dòng lệnh:

 

for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”

 

Sau đó Enter

Mở Word/Excel… 2019. Hộp thoại nhập Key. Tiến hành nhập key ở trên và Activate Office 2019.

Hướng kích hoạt bằng File CMD:

 

 

1/. Để kích hoạt Office 2019, trước tiên bạn hãy tải file cài đặt trên máy PC hoặc Laptop

2/. Tải file kích hoạt Office 2019 bên trên về và tiến hành giải nén

3/. Truy cập vào file được giải nén và tiến hành chạy file dưới quyền Admin (Run as administrator)

Trên màn hình CMD thông báo Product activation sucessful về đã kích hoạt Microsoft Office 2019 Professional Plus thành công

Click vào Accept and start Word để sử dụng.

4/. Kiểm tra xem Office đã được kích hoạt chưa, bạn hãy nhấn vào nút Sign in để đăng nhập tài khoản Microsoft.

Nếu vẫn chưa có tài khoản Microsoft, thì hãy tiến hành đăng ký sau đó đăng nhập lại.

5/. Vào mục File, sau đó chọn vào phần Account ở danh sách các tùy chọn nằm ở bên trái màn hình.

Giao diện mới thông báo tên tài khoản và thông báo Produce Activated Microsoft Office 2019 Professional Plus

 

Active Microsoft Office 2019 sử dụng lệnh Command line:

 

1/. Mở Command line lên với quyền Administrator

2/. Copy các lệnh sau vào CMD sau đó Enter

Lệnh Command Line:

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2016&echo – Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer “https://tranhieuit.com”&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

 

Quá trình thực hiện diễn ra trong vài giây, thông báo Product activation sucessful kích hoạt thành công.

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Active Microsoft Office 2019 bằng Key & CMD..." A few seconds ago