Hướng dẫn Active Windows Server 2016

Windows Server 2016 nhằm vào các doanh nghiệp lớn

Phần lớn các chức năng mới trong Windows Server 2016 nhằm vào các doanh nghiệp lớn muốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng phức hợp công nghệ kết nối đám mây cá nhân hoặc công cộng và cần tới công nghệ container được Docker phổ biến. Tuy nhiên, một số tính năng cũng có thể mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hướng dẫn Active Windows Server 2016

Điều đáng chú ý là những thứ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp không chỉ là những tính năng mới mà Windows Server 2016 còn ngày càng mạnh mẽ và cải tiến về bảo mật.

Windows Server 2016 được phân ra làm các phiên bản với các tính năng chuyên dụng hỗ trợ tối đa cho các yêu cầu phát triển khác nhau của các doanh nghiệp:

  • Windows Server 2016 Datacenter: Sừ dụng cho các trung tâm dữ liệu đám mây và các môi trường ảo hóa cao.
  • Windows Server 2016 Standard: Sử dụng trong môi trường vật lý
  • Windows Server 2016 Essentials: Dành cho các danh nghiệp có quy mô nhỏ có tối đa là 50 thiết bị.
  • Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server: Dành cho máy chủ có chức năng lưu trữ và chỉ cho phép người dùng truy cập đọc thông tin.
  • Windows Storage Server 2016: Dành cho giải pháp lưu trữ OEM chuyên dụng
  • Microsoft Hyper-V Server 2016: Miễn phí download.

Active bản quyền Windows Server 2016 

Cấu hình cho thiết kết nối Internet

DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4

Chạy CMD với quyền adminístrator

Active Windows Server 2016 Datacenter

slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr.vbs /skms kms.tranhieuit.com

slmgr.vbs /ato

Active Windows Server 2016 Standard

slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr.vbs /skms kms.tranhieuit.com

slmgr.vbs /ato

Active Windows Server 2016 Essentials

slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

slmgr.vbs /skms kms.tranhieuit.com

slmgr.vbs /ato

Trường hợp Active bị lỗi thực hiện như sau:

Mở CMD với quyền administrator và chạy các lện sau:

slmgr.vbs /ckms
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /cpky
slmgr.vbs /rilc
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv

Khởi động lại máy tính

Mở cmd với quyền admin thực hiện active lại như trên, tuy nhiên thay kms.tranhieuit.com bằng 1 trong các kms server sau:

1/ slmgr.vbs /skms 122.226.152.230

2/ slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com

3/ slmgr.vbs /skms kms8.msguides.com

 

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Hướng dẫn Active Windows Server 2016" A few seconds ago