Chỉ số FCP DCL trong Google Pagespeed Insights

FCP DCL trong Google Pagespeed Insights khi kiểm tra website.

Google đã đưa tốc độ tải trang trên Mobile (Di động) vào một trong các yếu tố xếp hạng website trên Google (SEO) động thái này cho rằng bạn phải làm cho Website thật nhanh lên nữa trên Mobile khi mà tốc độ phát triển, traffic từ Mobile đã vượt qua Desktop.

FCP là gì?

1. FCP (First Contentful Paint): Thời gian phản hồi nội dung đầu tiên của website (có thể nói đây là đối tượng load hoàn chỉnh thành phần đầu tiên của website).
Thành phần này là đối tượng đầu tiên hiển thị trên trình duyệt.
Ví dụ: Website của mình phải tải qua 1 loạt Meta tags, sau đó tải CSS sau đó mới HTML thì lúc đó thành phần đầu tiên mới tải xong => Quá chậm.
Vì vậy bạn phải đưa các thành phần HTML lên đầu <html> thì càng tốt.

Thang thời gian Xếp hạng FCP

  • Fast: Time FCP mobile < 1.6s & desktop < 1.0s (Nhanh)
  • Average: Time FCP mobile < 3.0s & desktop < 2.1s (Trung bình)
  • Slow: Time FCP mobile > 3.0s & desktop > 2.1s (Chậm)

DCL là gì ?

DCL (DOM Content Loaded)
Trong đó:
  • DOM (Document Object Model: Mô hình đối tượng tài liệu) + Content Loaded (Nội dung tải hoàn chỉnh)
  • Khi tài liệu HTML được tải và phân tích cú pháp
HTML ban đầu đã được tải và phân tích cú pháp hoàn chỉnh (có thể hiểu là load được hết layout giao diện)

Thang thời gian Xếp hạng DCL

  • Fast: Time FCP mobile < 2.1s & desktop < 1.4s
  • Average: Time FCP mobile < 4.2s & desktop < 2.8s
  • Slow: Time FCP mobile > 4.2s & desktop > 2.8s
FCP DCL sẽ thu thập trong vòng 30 ngày của website bạn nên sẽ có website hiển thị website chưa được hiển thị.
Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Chỉ số FCP DCL trong Google Pagespeed Insights" A few seconds ago