Di chuyển Master Roles FSMO từ Windows 2012R2 đến Windows 2016

Nâng cấp hệ điều hành Windows Server 2012R2 lên Windows Server 2016

Nếu công ty bạn có nhu cầu nâng cấp hệ điều hành trên máy chủ từ OS Windows Server 2012R2 lên OS Windows Server 2016 vì các tính năng mới của OS Win Server 2016 hoặc nhu cầu nâng cấp thiết bị phần cứng trong hệ thống, loại bỏ thiết bị cũ sử dụng đã qua nhiều năm có nguy cơ hư hỏng.

Để việc di chuyển này thành công và hệ thống domain vẫn hoạt động tốt bạn cần di chuyển 5 Master Roles từ OS 2012R2 đến OS 2016. Sau khi đã cài đặt Windows Server 2016 lên thiết bị máy chủ vừa trang bị.

Xem thêm:

Di chuyển 5 Master Roles từ máy chủ Windows Server 2012R2 đến Windows Server 2016

1: Schema Master
2: Domain Naming Master
3: Infrastructure Master
4: RID Master
5: PDC Emulator Master

Trong đó Schema Master và Domain Naming Master được sử dụng phạm vi Forest. Infrastructure Master, RID Master, và PDC Emulator Master được sử dụng trong phạm vi Domain.

Bước 1: Kiểm tra hệ thống hiện tại

Máy chủ vật lý hiện tại đang chạy hệ điều hành Windows Server 2012R2 và có nhu cầu nâng cấp lên OS Win Server 2016

Domain Controller hiện tại : FS.COM

Hệ thống hiện tại có 03 OU đang hoạt động. Mỗi OU chứa các tài khoản User nằm bên trong. Người dùng đang sử dụng các tài khoản này để đăng nhập vào hệ thống làm việc. 

Bước 2: Kiểm tra thiết bị máy chủ đang giữa Master Roles

2.1/ Mở Powershell với quyền administrator:

Sau đó gõ lệnh netdom query fsmo 

2.2/ Sau khi gõ lệnh này kết quả trả về là danh sách các Master Roles và máy chủ đang nắm giữ các Roles này.
Full Computer Name : Test.FS.COM
Giữ 5 Master Roles:
Schema Master
Domain Naming Master
PDC
RID Pool Manager
Infrastructure Master

Hiện tại 05 Roles này đang nằm trên cùng một máy chủ. Có nhiều trường hợp các Roles này rãi rác trên các máy chủ vật lý khác nhau.

Điều này vẫn có thể xảy ra. Vì không nhất thiết phải để các Roles trên cùng một máy chủ. Có thể rãi đều ra các máy chủ khác nhau trong hệ thống AD.

Bước 3: Kiểm tra máy chủ cài đặt Windows Server 2016 (Thiết bị mới)

Yêu cầu máy chủ cài đặt Windows Server 2016 phải cài đặt dịch vụ AD và làm thành viên trong hệ thống Domain Controller hiện tại.

3.1/ Máy chủ Windows Server 2016 phải được join và hệ thống Domain Controller
3.2/ Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services (AD) trên máy chủ Windows Server 2016

3.3/ Nâng cấp máy chủ Windows Server 2016 lên Additional Domain Controller (ADC) với domain hiện tại: FS.COM

Chọn mục 1 thêm Domain hiện có sẵn trong hệ thống

Cấu hình các thông số vào hoàn tất thao tác việc nâng cấp

Bước 4: Kiểm tra kết nối giữa máy chuyển (Windows Server 2012R2) và máy nhận (Windows Server 2016) Master Roles

4.1/ Mở Command Prompt bằng quyền Administrator trên máy Win Server 2012R2 và gõ lệnh: ntdsutil (enter)

4.2/ Gõ lệnh: Roles (enter)
Ở dòng FSMO Maintenance: Gõ lệnh
connections (enter)

4.3/ Kết nối đến Server Windows 2016 bằng cách tại dòng server connections:

Gõ lệnh: connect to server test2.fs.com

(trong đó test2.fs.com là Full Computer Name của máy chủ Windows Server 2016)

Hiện tại 2 Server (Win 2012R2) và (Win 2016) đã chứng thực và kết nối với nhau thành công

Tiếp tục tại cửa sổ trên

4.4/ Gõ lệnh: quit (enter) (để quay về lệnh FSMO Maintenance)

Bước 5: Chuyển 05 Master Roles qua Win Server 2016

5.1/ Chuyển Roles Infrastructure Master:

Tại giao diện lệnh FSMO Maintenance gõ lệnh: Transfer Infrastructure master (enter) > Chọn Yes

5.2/ Chuyển Roles Domain Naming Master:

Tại giao diện lệnh FSMO Maintenance gõ lệnh: Transfer naming master (enter) > Chọn Yes

5.3/ Chuyển Roles PDC Emulator:

Tại giao diện lệnh FSMO Maintenance gõ lệnh: Transfer PDC (enter) > Chọn Yes

5.4/ Chuyển Roles RID Master:

Tại giao diện lệnh FSMO Maintenance gõ lệnh: Transfer RID master (enter) > Chọn Yes

5.5/ Chuyển Roles Schema Master:

Tại giao diện lệnh FSMO Maintenance gõ lệnh: Transfer schema master (enter) > Chọn Yes

Bước 6: Kiểm tra kết quả sau khi chuyển 5 Master Roles

6.1/ Mở Powershell với quyền administrator trên máy Server Windows 2016

6.2/ Sau đó gõ lệnh netdom query fsmo 

Sau khi hoàn thành việc chuyển 5 Master Roles từ hệ thống Windows Server 2012R2 sang hệ thống Windows Server 2016 thì hiện tại Server Win 2012R2 không còn giữ 05 Master Roles này nữa.

T.H

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Di chuyển Master Roles FSMO từ Windows 2012R2 đ..." A few seconds ago
5/5 - (1 vote)