Data Security Plus File Server

Data Security Plus hệ thống File Server

Data Security Plus là một công cụ cho phép theo dõi thời gian, báo cáo và cảnh báo của tất cả các thay đổi trên tập tin và thư mục trên máy chủ tập tin Windows của bạn.

Ngoài ra, nó cung cấp một phân tích chi tiết của tập tin lưu trữ và cố gắng truy cập. Nó giúp cải thiện bảo mật dữ liệu và quản lý thông tin trong môi trường máy chủ tập tin Windows của bạn, vì vậy bạn có thể đáp ứng yêu cầu tuân thủ một cách nhưng đơn giản và chi phí-hiệu quả toàn diện.

 

Tính năng Data Security Plus

 • Báo cáo File Analysis giúp cô lập các tệp tin cũ, không còn được sử dụng, không được sửa đổi, kích thước lớn, bị ẩn hoặc không có tác dụng với công việc; khiến công việc dọn dẹp dữ liệu trở nên đơn giản hơn.
 • Báo cáo Disk Analysis cung cấp khả năng quan sát trực quan vào tình hình sử dụng và các xu hướng cho không gian ổ đĩa, tạo điều kiện tối ưu hóa không gian ổ đĩa cứng; đồng thời cho thấy các thuộc tính của tệp tin và thư mục.
 • Phát hiện các vi phạm bảo mật và khi nào chúng xảy ra với các cảnh báo được gửi email ngay lập tức. Xác định các giới hạn ngưỡng cho các sự kiện truy cập hàng loạt như các cuộc tấn công phần mềm độc hại.
 • Kiểm tra quyền chia sẻ và bảo mật của tệp và thư mục và ngăn chặn các hành động khai thác truy cập.
 • Tuân thủ các điều luật quy định thông qua việc kiểm toán và báo cáo về môi trường máy chủ tệp tin – file server.
 • Trở nên chủ động với công việc kiểm toán truy cập và thay đổi tệp tin và thư mục thời gian thực. Giám sát liên tục và nhận thông báo về các hành động quan trọng.
 • Áp dụng các bộ lọc được cung cấp sẵn để theo dõi các sự kiện truy cập cụ thể theo người dùng, kiểu truy cập, giờ làm việc hoặc không làm việc và các bộ lọc khác. Tạo các báo cáo tùy chỉnh bằng cách lưu các bộ lọc đã được áp dụng.
 • Ủy nhiệm các vai trò giám sát cho các kiểu người dùng khác nhau. Hạn chế quyền hạn cho người dùng và để họ thực hiện công việc kiểm toán file server một cách độc lập.
 • Liên tục theo dõi và nhận cảnh báo về các thay đổi file server có thể dẫn đến sự thỏa hiệp dữ liệu hoặc không tuân thủ. Theo dõi các tệp tin và thư mục cục bộ cũng như hệ thống.
 • Tự động hóa công việc cung cấp email về các báo cáo theo các khoảng thời gian cụ thể cho những chủ sở hữu dữ liệu tương ứng nhằm hợp lý hóa công việc quản trị bảo mật.
 • Quản lý việc theo dõi, cảnh báo, báo cáo và phân tích các lượt truy cập và thay đổi trên tất cả file server trong tổ chức từ một địa điểm tập trung.
 • Bảo tồn một lượng lớn dữ liệu kiểm toán để xem xét sau này mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của phần mềm. Việc lưu trữ cũng có thể được tự động hóa.
 • Loại trừ các đối tượng tên miền và máy chủ không có ý nghĩa kiểm toán, như những người dùng cụ thể, những tệp tin cụ thể, và hơn nữa, khỏi việc giám sát. Thay vào đó tập trung vào dữ liệu có thể áp dụng hành động.
 • Tab Home hiển thị dữ liệu kiểm toán cần thiết từ tất cả các máy chủ đã cấu hình theo định dạng đồ họa. Có khả năng quan sát toàn cảnh về toàn bộ môi trường file server.
 • Xây dựng một bản ứng dụng và để nó hoạt động chỉ trong vài phút. Trải nghiệm khả năng sử dụng tối ưu với giao diện người dùng trực quan. Truy cập từ mọi nơi một cách an toàn thông qua trình duyệt web.

Trải nghiệm thực tế:

Demo phần mềm tại đây:  DEMO