Tối Ưu Contact Form 7 Website WordPress

Plugin Contact Form 7

Contact Form 7 là một trong số plugin miễn phí tốt nhất dùng cho việc làm form liên hệ, mặc dù miễn phí nhưng nó có đủ hết các tính năng cho bạn cần để làm một trang liên hệ hoặc custome thành các form yêu cầu điền thông tin khác.

Không chỉ plugin Contact Form 7 mà với plugin nào cũng vậy, được xây dựng bởi nhiều đoạn code js hoặc style khác nhau, chính vì vậy, khi cài đặt và kích hoạt plugin trên website của bạn, đồng nghĩa với việc website của bạn sẽ phải load plugin ấy mỗi khi người dùng mở bất cứ page nào trên trang web của bạn.

Nếu bạn có một website với số lượng truy cập nhiều thì ở thời cao điểm nhiều người truy cập website của bạn, có thể gây ra tình trạng website bị chậm đi, còn nếu bạn đang sử dụng một Hosting giới hạn bandwidth thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng tiêu tốn tài nguyên cho việc hiển thị js, css của contact form 7 ở những page mà lẽ ra không cần load tài nguyên của contact form 7

Cách tối ưu Contact Form 7

Tối ưu contact form đó là việc chỉ khi người dùng vào các page/post có sử dụng đến form contact thì website của bạn mới load tài nguyên liên quan đến plugin contact form 7, còn với các page không có form contact thì sẽ không load js, css plugin contact form 7.

Bước 1:

Trước hết tìm và liệt kê những post/page có nhu cầu sử dụng form contact dựa vào slug của post hoặc page

Bước 2:

Bạn mở file functions.php của theme đang sau đó dán đoạn code sau vào file này.

// Deregister Contact Form 7 styles
add_action( ‘wp_print_styles’, ‘aa_deregister_styles’, 100 );
function aa_deregister_styles() {
if ( ! is_page( ‘dich-vu’ ) ) {
wp_deregister_style( ‘contact-form-7’ );
}
}
// Deregister Contact Form 7 JavaScript files on all pages without a form
add_action( ‘wp_print_scripts’, ‘aa_deregister_javascript’, 100 );
function aa_deregister_javascript() {
if ( ! is_page( ‘dich-vu’ ) ) {
wp_deregister_script( ‘contact-form-7’ );
}
}

Đoạn code trên sẽ có nhiệm vụ, kiểm tra xem page đang hiển thị với người dùng có phải là page có slug là “dich-vu” hay không. Nếu không phải thì sẽ không hiển thị css và js của plugin contact form 7 ở page đó.

Website có nhiều post hoặc page ?

Trong hàm trên bạn thấy có sử dụng is_page() là một hàm có sẵn trong thư viện của WordPress, vì vậy có thể tạo một mảng bên trong nó và có thể chứa các giá trị như Page ID, Page Title hoặc Page Slug

//is_page( array( ID, ‘slug’, ‘Title’ ) );
is_page( array(‘dich-vu’, ‘contact’ ) );

S.T

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Tối Ưu Contact Form 7 Website WordPress" A few seconds ago