Cài đặt và cấu hình Firewall PfSense (Phần 2)

Cấu hình địa chỉ IP tỉnh cho Pfsense

Pfsense Mo Hinh Mang

 

1- Để cấu hình IP tỉnh cho Pfsense. Chọn Set interface(s) IP address

Cai Dat Firewall Pfsense 14

 

2- Đối với NIC WAN có thể cấu hình IP thông qua giao thức DHCP. Địa chỉ IP được cấp bởi Modem hoặc Router. Hoặc cấu hình gắn IP tỉnh cho Card mạng WAN, tuỳ vào nhu cầu sử dụng.

Cai Dat Firewall Pfsense 16

 

3- Cấu hình địa chỉ IP cho Card mạng LAN bên trong hệ thống nội bộ. Nhập vào số 2 để cấu hình LAN (le1 – static)

Cai Dat Firewall Pfsense 17

 

4- Nhập thông số địa chỉ IP cho NIC Lan: 192.168.1.187 và Subnet masks

Cai Dat Firewall Pfsense 18

 

5- Trong hệ thống mạng nếu không có DHCP Server có thể cấu hình dịch vụ DHCP trên Pfsense.

Cai Dat Firewall Pfsense 19

 

6- Sau khi cấu hình địa chỉ IP đối với NIC LAN trên Pfsense. Có thể sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.187 để quản trị và cấu hình các Rule hoặc Policy trên Pfsense Firewall. Tham khảo hình bên dưới.

Cai Dat Firewall Pfsense 20

 

7- Cấu hình của pfSense cũng không khác với các cấu hình của bất cứ firewall và router mạng nào có sử dụng cấu hình Web. Sau khi đăng nhập bằng username và password mặc định ( admin/pfsense), bạn có thể cấu hình các giao diện của tường lửa và các rule cho nó. Để việc quản lý trên Web an toàn, cần thay đổi mật khẩu mặc định và thiết lập kiểu session thành HTTPS trên các thuộc tính cài đặt chung. 

Cai Dat Firewall Pfsense 21

 

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Cài đặt và cấu hình Firewall PfSense (Phần 2)" A few seconds ago
Rate this post