Cách Ẩn Phần Mềm Đã Cài Đặt Trong Control Panel (Programs and Features)

Cách ẩn một ứng dụng trong Programs and Features

Việc ẩn ứng dụng giúp cho bạn tránh khỏi những người dùng hay khám phá những chương trình trên máy. Cũng là một trong chính sách bảo mật ứng dụng cài đặt của một số doanh nghiệp.

Việc của nhân viên trong văn phòng là sử dụng các ứng dụng phần mềm trên thiết bị PC, Laptop. Còn việc triển khai các ứng đó hoặc tháo gỡ như thế nào thì đã có chính sách và quy trình thực hiện của bộ phận chuyên trách.

Bên cạnh đó, người dùng có kiến thức cơ bản hay tò mò can thiệp vào các chương trình trên máy làm cho bộ phận phụ trách phải đau đầu.

Họ có thể xoá một cách dễ dàng qua vài thao tác nhưng lại không thể cài đặt lại. Cho dù có thể cài đặt thì nguồn cài đặt cũng có thể chưa được “sạch sẽ”.

Đa phần các bộ phận chuyên môn phải thực hiện bước kiểm tra và có danh sách rõ ràng, cụ thể trước khi cài bất cứ ứng dụng phần mềm nào trên thiết bị máy trạm để đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng và hệ thống.

Thao tác thực hiện ẩn một ứng dụng

Ví dụ trường hợp này cần ẩn ứng dụng 7-Zip (ứng dụng đọc các file nén) đã được cài đặt trong thiết bị:

Bước 1:

Truy cập vào Regedit.exe

Vào đường dẫn như sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall

Lưu ý:

Tuỳ vào ứng dụng hoạt động là phiên bản 32 bit hoặc 64 bit mà đường dẫn khác nhau

Dành cho ứng dụng phiên bản 64 bit

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall 

Bước 2:

Tìm khóa Reg với tên ứng dụng (trong trường hợp này tên khóa đăng ký và tên của chương trình trong danh sách chương trình là 7-Zip).

Bước 3:

Tạo một tham số DWORD mới với tên SystemComponent sau đó gắn cho tham số này giá trị bằng 1

“SystemComponent”=dword:00000001

Bước 4:

Vào Control Panel > Programs and Features kiểm tra lại kết quả

Thao tác trên không có nghĩa là bạn đã xoá ứng dụng ra khỏi thiết bị. Ứng dụng chỉ được ẩn (không hiển thị) trong mục Programs and Features.

Để hiển thị lại ứng dụng bạn chỉ cần thay đổi giá trị của tham số SystemComponent thành số 0 hoặc xoá bỏ tham số này.

Sử dụng lệnh PowerShell để ẩn ứng dụng

Ngoài các bước trên bạn có thể sử dụng các câu lệnh để ẩn ứng dụng chương trình theo cách như sau:

Sử dụng Công cụ Windows PowerShell thực thi bằng quyền Administrator

REG ADD “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip” /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 1 /f

Để hiển thị lại ứng dụng cần thay đổi giá trị “1” thành giá trị “0”

REG ADD “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip” /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 0 /f

Ẩn ứng dụng trong môi trường AD

Hãy tạo một Group Policy Editor (GPO) và cấu hình như sau:

Bước 1:

Run > gpedit.msc

Bước 2:

User Configuration –> Administrative Templates –> Control Panel –> Programs

Bước 3:

Chọn Enable (Bật) chức năng Hide “Programs and Features” page.

Tham khảo nội dung như hình bên dưới:

Bước 4:

Run > gpupdate /force

Kết quả thực hiện ẩn toàn bộ các chương trình ứng dụng trong danh mục Programs and Feature

T.H

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Cách Ẩn Phần Mềm Đã Cài Đặt Trong Control Panel..." A few seconds ago